Liceul Teoretic Dr. P. Boros Fortunát

Stimate vizitator!

În momentul de fată te afli pe site- ul Liceul Teoretic ,,Dr. P. Boros Fortunat’’  Zetea.

Comuna noastă – Zetea -  e o comunitate secuiască, care se află la poalele apusene ale Munţilor Harghitei, la întâlnirea masivului muntos cu râul Târnava Mare.

Locuitorii acestei comune sunt secui de origine, efectivul lor numeric - în ultimele decenii – fiind aproximativ de 6000, dintre care în jur de 850 de preşcolari şi elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal sunt înscrişi şi înregistraţi la unitatea noastră.

Efectivul corpului profesoral, înpreună cu personalul didactic auxiliar şi nedidactic depăşeşte 80 de persoane.

Oferta educaţională a instituţiei cuprinde toate nivelurile: începând cu învăţământul preşcolar şi  termirându – se  cu cel liceal. Structurile liceului sunt amplasate în mai multe puncte ale comunei – în Centru, Alszeg, Strada Belső, Tofălău, Tofălău – Superior, Hegy, Sub Cetate, Izvoare, Şicasău. 

Pe scutul  împărţit în patru al stemei şcolii noastre apare: calculatorul şi cartea, muntele, pădurea şi drumul ce duce spre infinit, biserica romano – catolică şi semnele strămoşeşti ale secuinii: Soarele, Luna şi Stelele. Aceste simboluri – după părerea noastră – corespund întocmai psihicului şi aspiraţiilor tineretului de azi: care constau în  ocrotirea mediului înconjurător, dragostea faţă de natură, cultivarea tradiţiilor culturale şi istorice, deschiderea faţă cunoştinţele nouă – apărute, protejarea comunităţii locale, stima şi respectul faţă de profesori şi părinţi şi exercitarea îndatoririlor religioase impuse.

Avem datoria să îndeplinim aceste obligaţii: prin munca noastră zilnică, prin sărbătorile noastre purtate în port naţional, prin brazi şi păduri, prin crez şi biserici, prin statui, monumente şi porţi sculptate, care veghează asupra noastă.