Liceul Teoretic "Dr. P. Boros Fortunát"

După naţionalizarea din anul 1948 şcoala devine instituţie de stat cu limba de predare magiară şi acest statut este valabil până în prezent.

În perioada 1961  - 1973 instituţia a funcţionat ca statut de liceu având un număr de 210 de absolvenţi.

Din toamna anului 1973 şcoala a fost reprofilată în rândul şcolilor generale şi acest statut se va menţine până în toamna anului 1989, când instituţia reprimeşte statutul de liceu odată cu aprobarea funcţionării ciclului seral.

Începând de 16 decembrie 1993 instituţia primeşte denumirea de: Liceul Teoretic „dr. Boros Fortunat”.

În primii ani de funcţionare procesul didactic s-a derulat prin două clase paralele pe filiera teoretică cu profilul real şi uman. Pe urmă – odată cu diminuarea claselor parelele –am rămas cu un singur profil: matematică-informatică. Din anul 1989 şi până în prezent în liceul nostru şi-au finalizat studiile peste 500 de absolvenţi.

 În prezent în cele patru clase ale liceului avem un efectiv de 102 elevi.

Liceul Teoretic "Dr. P. Boros Fortunát"