Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2016